Zelená úsporám

Od roku 2009 jsme zapsáni v seznamu odborných dodavatelů - SOD v dotačním programu ZELENÁ  ÚSPORÁM

Tento program podporuje realizaci vybraných opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie u rodinných a bytových domů. Dotace se týká domů určených k trvalému užívání.

Prostředky programu mohou být čerpány od 1. dubna 2009 do 31. prosince 2012, nebo do vyčerpání finančních prostředků programu.

Dotační program je členěn  do oblastí podpory :

1.   Úspora energie na vytápění.

  • Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu
  • Kvalitní zateplení vybraných částí obytných domů ( dílčí zateplení ) - zateplení vnějších stěn,střech,stropů,podlah,nebo výměna oken

2.   Podpora novostaveb v pasívním energetickém standardu.

3.   Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody

  • Výměna zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva, nebo elektrického vytápění za nízkoamisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla.
  • Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel
  • Instalace solárně-termických kolektorů.

4.   Dotační bonus za vybrané kombinace opatření - některé kombinace opatření jsou zvýhodněny dotačním bonusem

Oprávněnými žadateli o podporu jsou vlastníci a stavebníci rodinných a bytových domů, kteří podléhají daňové povinnosti podle zákona č. 338/1992 Sb., tedy : 

  • Fyzické osoby ( podporované opatření je určeno pouze pro domácnost )
  • Společenství vlastníků bytových jednotek - bytová družstva - města a obce ( včetně městských částí )
  • podnikatelské subjekty - případně další právnické osoby

 

Více informací o programu naleznete na  www.zelenausporam.cz a na www.sfzp.cz

Plynoinstal, spol s r.o.

Nádražní 128
580 01 Havlíčkův Brod

www.plynoinstal.cz
plynoinstal@plynoinstal.cz

13. 7. Markéta

Zítra: Karolína

Návštěvnost stránek

081748